คู่มือโปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณโครงการ

User Name :  Password :    

ปีงบประมาณ

Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละงบ
รายการงบ ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
งบดำเนินงาน14,124,906.006,769,404.977,355,501.0347.92
งบลงทุน76,891,100.0012,167,233.9364,723,866.0715.82
งบบุคลากร9,479,530.006,288,250.003,191,280.0066.33
งบอุดหนุน0.000.000.000.00
งบรายจ่ายอื่น ๆ0.000.000.000.00
งบเบิกแทนกัน0.000.000.000.00
งบกลาง0.000.000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละกลุ่มงาน
กลุ่มงาน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
อำนวยการ0.000.000.000.00
บริหารการเงินและสินทรัพย์22,429,846.0012,727,749.849,702,096.1656.74
บริหารงานบุคคล506,050.0017,985.00488,065.003.55
นโยบายและแผน1,000,000.006,513.00993,487.000.65
ส่งเสริมการจัดการศึกษา475,350.0016,244.00459,106.003.41
ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา0.000.000.000.00
นิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา15,380.006,380.009,000.0041.48
หน่วยตรวจสอบภายใน3,800.003,800.000.00100.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
ขลุงรัชดาภิเษก3,083,700.003,734.253,079,965.750.12
คลองพูลวิทยา13,600.000.0013,600.000.00
คิชฌกูฎวิทยา235,300.0014,632.50220,667.506.21
ตกพรมวิทยาคาร162,000.002,332.50159,667.501.44
ทุ่งขนานวิทยา10,323,700.007,873,620.002,450,080.0076.26
ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล12,888,100.0010,357.5012,877,742.500.08
นายายอามพิทยาคม33,500.000.0033,500.000.00
บางกะจะ14,800.000.0014,800.000.00
บ่อวิทยาคาร10,600.005,745.854,854.1554.20
มะขามสรรเสริญ273,000.000.00273,000.000.00
มัธยมท่าแคลง10,600.001,498.009,102.0014.13
มัธยมวัดเขาสุกิม164,000.000.00164,000.000.00
ศรียานุสรณ์233,950.0017,378.55216,571.457.42
ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์462,000.004,280.00457,720.000.92
สอยดาววิทยา13,242,700.003,505,756.829,736,943.1826.47
สะพานเลือกวิทยาคม237,600.003,668.00233,932.001.54
หนองตาคงพิทยาคาร36,400.0013,370.0023,030.0036.73
เครือหวายวิทยาคม14,000.005,350.008,650.0038.21
เบญจมราชูทิศ4,568,240.0027,877.554,540,362.450.61
เบญจมานุสรณ์278,700.0019,548.90259,151.107.01
แก่งหางแมววิทยาคาร238,800.0027,604.00211,196.0011.55
แหลมสิงห์วิทยาคม676,200.0017,870.80658,329.202.64
โป่งน้ำร้อนวิทยาคม230,000.0011,877.00218,123.005.16

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดตราด
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
คลองใหญ่วิทยาคม8,927,240.00831,480.118,095,759.899.31
คีรีเวสรัตนูปถัมภ์161,400.003,185.90158,214.101.97
ตราดสรรเสริญวิทยาคม32,000.002,675.0029,325.008.35
ตราษตระการคุณ144,240.000.00144,240.000.00
บ่อไร่วิทยาคม237,500.000.00237,500.000.00
ประณีตวิทยาคม370,600.000.00370,600.000.00
วัดคลองสน222,600.000.00222,600.000.00
สตรีประเสริฐศิลป์12,513,200.000.0012,513,200.000.00
สะตอวิทยาคมฯ1,506,900.000.001,506,900.000.00
หนองบอนวิทยาคม28,340.0010,636.0017,704.0037.53
อ่าวใหญ่วิทยาคม165,100.002,299.43162,800.571.39
เกาะกูดวิทยาคม435,000.000.00435,000.000.00
เขาน้อยวิทยาคม165,000.000.00165,000.000.00
เขาสมิงวิทยาคมฯ231,600.0017,976.00213,624.007.76
เนินทรายวิทยาคม12,300.005,252.407,047.6042.70
แหลมงอบวิทยาคม3,480,600.006,210.003,474,390.000.17

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗
ที่อยู่ ถนนท่าแฉลบ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000