คู่มือโปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณโครงการ

User Name :  Password :    

ปีงบประมาณ

Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละงบ
รายการงบ ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
งบดำเนินงาน21,852,243.0010,756,488.1011,095,754.9049.22
งบลงทุน64,115,200.0049,759,423.2114,355,776.7977.60
งบบุคลากร23,890,200.0013,184,760.0010,705,440.0055.18
งบอุดหนุน0.000.000.000.00
งบรายจ่ายอื่น ๆ0.000.000.000.00
งบเบิกแทนกัน0.000.000.000.00
งบกลาง0.000.000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละกลุ่มงาน
กลุ่มงาน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
อำนวยการ0.000.000.000.00
บริหารการเงินและสินทรัพย์41,830,663.0025,301,118.1016,529,544.9060.48
บริหารงานบุคคล137,100.0019,667.00117,433.0014.34
นโยบายและแผน3,600.003,386.00214.0094.05
ส่งเสริมการจัดการศึกษา535,350.0044,374.00490,976.008.28
ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา0.000.000.000.00
นิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา952,510.0040,210.00912,300.004.22
หน่วยตรวจสอบภายใน3,800.003,128.00672.0082.31

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
ขลุงรัชดาภิเษก1,430,300.001,304,225.21126,074.7991.18
คลองพูลวิทยา211,100.00200,000.0011,100.0094.74
คิชฌกูฎวิทยา18,185,600.0017,993,245.00192,355.0098.94
ตกพรมวิทยาคาร404,200.00358,000.0046,200.0088.57
ทุ่งขนานวิทยา1,134,800.00363,100.00771,700.0031.99
ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล1,553,700.00931,850.00621,850.0059.97
นายายอามพิทยาคม5,668,900.00841,032.004,827,868.0014.83
บางกะจะ661,200.00634,100.0027,100.0095.90
บ่อวิทยาคาร472,900.00450,700.0022,200.0095.30
มะขามสรรเสริญ512,400.00434,100.0078,300.0084.71
มัธยมท่าแคลง241,100.00200,000.0041,100.0082.95
มัธยมวัดเขาสุกิม1,685,400.001,672,500.0012,900.0099.23
ศรียานุสรณ์540,800.0042,490.00498,310.007.85
ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์475,700.00434,600.0041,100.0091.36
สอยดาววิทยา1,519,000.001,459,600.0059,400.0096.09
สะพานเลือกวิทยาคม311,100.00200,000.00111,100.0064.28
หนองตาคงพิทยาคาร1,486,100.00818,300.00667,800.0055.06
เครือหวายวิทยาคม1,233,570.00711,670.00521,900.0057.69
เบญจมราชูทิศ4,142,350.001,355,180.002,787,170.0032.71
เบญจมานุสรณ์1,057,250.00952,640.00104,610.0090.10
แก่งหางแมววิทยาคาร2,538,300.001,931,075.00607,225.0076.07
แหลมสิงห์วิทยาคม1,652,550.00775,551.00876,999.0046.93
โป่งน้ำร้อนวิทยาคม4,886,500.003,061,300.001,825,200.0062.64

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดตราด
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
คลองใหญ่วิทยาคม1,219,100.00851,200.00367,900.0069.82
คีรีเวสรัตนูปถัมภ์441,400.00400,000.0041,400.0090.62
ตราดสรรเสริญวิทยาคม340,200.00200,000.00140,200.0058.78
ตราษตระการคุณ1,670,500.006,780.001,663,720.000.40
บ่อไร่วิทยาคม943,200.00783,300.00159,900.0083.04
ประณีตวิทยาคม1,260,400.001,224,100.0036,300.0097.12
วัดคลองสน670,400.00634,100.0036,300.0094.58
สตรีประเสริฐศิลป์2,395,800.002,136,350.00259,450.0089.17
สะตอวิทยาคมฯ1,002,800.00976,700.0026,100.0097.39
หนองบอนวิทยาคม542,200.00397,600.00144,600.0073.33
อ่าวใหญ่วิทยาคม987,200.00964,100.0023,100.0097.66
เกาะกูดวิทยาคม900,400.00834,100.0066,300.0092.63
เขาน้อยวิทยาคม856,200.00789,900.0066,300.0092.25
เขาสมิงวิทยาคมฯ469,200.00365,300.00103,900.0077.85
เนินทรายวิทยาคม326,100.00300,000.0026,100.0091.99
แหลมงอบวิทยาคม364,700.00300,000.0064,700.0082.25

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗
ที่อยู่ ถนนท่าแฉลบ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
ติดต่อสอบถาม 0-3931-4402
ติดต่อผู้พัฒนา