คู่มือโปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณโครงการ

User Name :  Password :    

ปีงบประมาณ

Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละงบ
รายการงบ ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
งบดำเนินงาน15,549,034.0010,563,219.454,985,814.5567.93
งบลงทุน76,891,100.0021,113,553.9355,777,546.0727.45
งบบุคลากร9,479,530.007,876,040.971,603,489.0383.08
งบอุดหนุน0.000.000.000.00
งบรายจ่ายอื่น ๆ0.000.000.000.00
งบเบิกแทนกัน0.000.000.000.00
งบกลาง0.000.000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละกลุ่มงาน
กลุ่มงาน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
อำนวยการ306,000.004,800.00301,200.001.56
บริหารการเงินและสินทรัพย์22,977,946.0017,286,912.965,691,033.0475.23
บริหารงานบุคคล506,050.0022,281.00483,769.004.40
นโยบายและแผน1,017,208.00145,817.87871,390.1314.33
ส่งเสริมการจัดการศึกษา500,450.0035,794.00464,656.007.15
ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา0.000.000.000.00
นิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา528,100.00351,315.00176,785.0066.52
หน่วยตรวจสอบภายใน3,800.003,800.000.00100.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
ขลุงรัชดาภิเษก3,083,700.00105,392.852,978,307.153.41
คลองพูลวิทยา13,600.006,950.006,650.0051.10
คิชฌกูฎวิทยา235,300.00227,665.107,634.9096.75
ตกพรมวิทยาคาร162,000.00156,163.105,836.9096.39
ทุ่งขนานวิทยา10,323,700.0010,298,905.0024,795.0099.76
ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล12,903,100.0023,582.7012,879,517.300.18
นายายอามพิทยาคม33,500.0022,653.0010,847.0067.62
บางกะจะ14,800.000.0014,800.000.00
บ่อวิทยาคาร11,176.459,261.151,915.3082.86
มะขามสรรเสริญ273,000.00219,120.0053,880.0080.26
มัธยมท่าแคลง10,600.003,745.006,855.0035.33
มัธยมวัดเขาสุกิม164,000.00157,375.206,624.8095.96
ศรียานุสรณ์233,950.00223,836.3510,113.6595.67
ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์462,000.004,280.00457,720.000.92
สอยดาววิทยา13,242,700.006,396,415.826,846,284.1848.30
สะพานเลือกวิทยาคม237,600.00233,736.003,864.0098.37
หนองตาคงพิทยาคาร36,400.0029,940.006,460.0082.25
เครือหวายวิทยาคม14,000.0010,550.003,450.0075.35
เบญจมราชูทิศ4,568,240.0067,175.154,501,064.851.47
เบญจมานุสรณ์278,700.0027,615.20251,084.809.90
แก่งหางแมววิทยาคาร238,800.00234,447.004,353.0098.17
แหลมสิงห์วิทยาคม676,200.0028,651.40647,548.604.23
โป่งน้ำร้อนวิทยาคม230,000.0015,836.00214,164.006.88

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดตราด
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
คลองใหญ่วิทยาคม8,927,240.002,505,630.116,421,609.8928.06
คีรีเวสรัตนูปถัมภ์161,400.006,133.58155,266.423.80
ตราดสรรเสริญวิทยาคม32,000.0019,675.0012,325.0061.48
ตราษตระการคุณ144,240.001,600.00142,640.001.10
บ่อไร่วิทยาคม237,500.00206,678.0030,822.0087.02
ประณีตวิทยาคม370,600.00364,810.005,790.0098.43
วัดคลองสน222,600.001,600.00221,000.000.71
สตรีประเสริฐศิลป์12,513,200.0010,400.0012,502,800.000.08
สะตอวิทยาคมฯ1,506,900.001,600.001,505,300.000.10
หนองบอนวิทยาคม28,340.0015,662.0012,678.0055.26
อ่าวใหญ่วิทยาคม165,100.008,581.81156,518.195.19
เกาะกูดวิทยาคม435,000.000.00435,000.000.00
เขาน้อยวิทยาคม164,423.554,904.60159,518.952.98
เขาสมิงวิทยาคมฯ231,600.0029,576.00202,024.0012.77
เนินทรายวิทยาคม12,300.008,136.404,163.6066.15
แหลมงอบวิทยาคม3,480,600.0013,810.003,466,790.000.39

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗
ที่อยู่ ถนนท่าแฉลบ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000