คู่มือโปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณโครงการ

User Name :  Password :    

ปีงบประมาณ

Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละงบ
รายการงบ ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
งบดำเนินงาน26,754,589.0015,139,460.7111,615,128.2956.58
งบลงทุน85,719,700.0032,344,136.2353,375,563.7737.73
งบบุคลากร15,376,730.0013,549,155.161,827,574.8488.11
งบอุดหนุน0.000.000.000.00
งบรายจ่ายอื่น ๆ0.000.000.000.00
งบเบิกแทนกัน0.000.000.000.00
งบกลาง0.000.000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละกลุ่มงาน
กลุ่มงาน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
อำนวยการ516,000.00345,921.00170,079.0067.03
บริหารการเงินและสินทรัพย์37,116,855.0026,942,607.2810,174,247.7272.58
บริหารงานบุคคล506,050.00105,001.00401,049.0020.74
นโยบายและแผน2,080,154.00587,019.961,493,134.0428.22
ส่งเสริมการจัดการศึกษา974,450.0060,064.00914,386.006.16
ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา0.000.000.000.00
นิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา891,600.00353,451.00538,149.0039.64
หน่วยตรวจสอบภายใน3,800.003,800.000.00100.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
ขลุงรัชดาภิเษก3,699,150.00112,861.453,586,288.553.05
คลองพูลวิทยา22,850.009,625.0013,225.0042.12
คิชฌกูฎวิทยา254,550.00227,665.1026,884.9089.43
ตกพรมวิทยาคาร771,450.00159,993.70611,456.3020.73
ทุ่งขนานวิทยา10,939,150.0010,307,310.20631,839.8094.22
ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล12,918,545.30433,295.3012,485,250.003.35
นายายอามพิทยาคม55,250.0032,218.8023,031.2058.31
บางกะจะ24,050.007,939.7516,110.2533.01
บ่อวิทยาคาร620,626.4511,176.45609,450.001.80
มะขามสรรเสริญ888,450.00269,120.00619,330.0030.29
มัธยมท่าแคลง620,050.005,345.00614,705.000.86
มัธยมวัดเขาสุกิม173,250.00157,375.2015,874.8090.83
ศรียานุสรณ์257,922.00233,551.9524,370.0590.55
ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์471,250.00454,820.0016,430.0096.51
สอยดาววิทยา13,257,950.0012,845,174.82412,775.1896.88
สะพานเลือกวิทยาคม246,850.00236,304.0010,546.0095.72
หนองตาคงพิทยาคาร51,075.0035,825.0015,250.0070.14
เครือหวายวิทยาคม33,000.0013,750.0019,250.0041.66
เบญจมราชูทิศ5,587,490.0067,175.155,520,314.851.20
เบญจมานุสรณ์297,950.0027,615.20270,334.809.26
แก่งหางแมววิทยาคาร261,903.00235,945.0025,958.0090.08
แหลมสิงห์วิทยาคม1,296,020.3833,241.701,262,778.682.56
โป่งน้ำร้อนวิทยาคม845,450.00223,754.00621,696.0026.46

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดตราด
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
คลองใหญ่วิทยาคม9,199,190.004,174,180.115,025,009.8945.37
คีรีเวสรัตนูปถัมภ์175,650.00159,129.5816,520.4290.59
ตราดสรรเสริญวิทยาคม47,250.0019,675.0027,575.0041.64
ตราษตระการคุณ164,490.0012,020.00152,470.007.30
บ่อไร่วิทยาคม252,750.00221,668.7031,081.3087.70
ประณีตวิทยาคม380,079.62370,829.629,250.0097.56
วัดคลองสน860,250.00214,495.64645,754.3624.93
สตรีประเสริฐศิลป์12,528,450.0015,000.0012,513,450.000.12
สะตอวิทยาคมฯ2,116,350.004,730.682,111,619.320.22
หนองบอนวิทยาคม37,590.0019,514.0018,076.0051.91
อ่าวใหญ่วิทยาคม774,550.00161,791.81612,758.1920.88
เกาะกูดวิทยาคม456,050.008,138.05447,911.951.78
เขาน้อยวิทยาคม178,078.256,809.20171,269.053.82
เขาสมิงวิทยาคมฯ853,550.00229,576.00623,974.0026.89
เนินทรายวิทยาคม21,550.0010,704.4010,845.6049.67
แหลมงอบวิทยาคม4,122,050.00865,542.303,256,507.7020.99

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗
ที่อยู่ ถนนท่าแฉลบ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000