คู่มือโปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณโครงการ

User Name :  Password :    

ปีงบประมาณ

Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละงบ
รายการงบ ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
งบดำเนินงาน18,180,889.0012,214,441.455,966,447.5567.18
งบลงทุน77,891,100.0028,442,936.2349,448,163.7736.51
งบบุคลากร15,376,730.0011,512,850.973,863,879.0374.87
งบอุดหนุน0.000.000.000.00
งบรายจ่ายอื่น ๆ0.000.000.000.00
งบเบิกแทนกัน0.000.000.000.00
งบกลาง0.000.000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละกลุ่มงาน
กลุ่มงาน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
อำนวยการ306,000.00115,000.00191,000.0037.58
บริหารการเงินและสินทรัพย์31,219,055.0022,571,549.848,647,505.1672.30
บริหารงานบุคคล506,050.0029,461.00476,589.005.82
นโยบายและแผน1,054,154.00377,575.43676,578.5735.81
ส่งเสริมการจัดการศึกษา530,450.0049,994.00480,456.009.42
ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา0.000.000.000.00
นิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา728,100.00353,451.00374,649.0048.54
หน่วยตรวจสอบภายใน3,800.003,800.000.00100.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
ขลุงรัชดาภิเษก3,083,700.00109,127.152,974,572.853.53
คลองพูลวิทยา13,600.009,625.003,975.0070.77
คิชฌกูฎวิทยา235,300.00227,665.107,634.9096.75
ตกพรมวิทยาคาร162,000.00158,078.403,921.6097.57
ทุ่งขนานวิทยา10,323,700.0010,307,310.2016,389.8099.84
ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล12,903,295.3026,682.7012,876,612.600.20
นายายอามพิทยาคม40,000.0027,435.9012,564.1068.59
บางกะจะ14,800.006,671.808,128.2045.08
บ่อวิทยาคาร11,176.4511,176.450.00100.00
มะขามสรรเสริญ273,000.00269,120.003,880.0098.57
มัธยมท่าแคลง10,600.005,345.005,255.0050.42
มัธยมวัดเขาสุกิม164,000.00157,375.206,624.8095.96
ศรียานุสรณ์233,950.00228,694.155,255.8597.75
ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์462,000.006,420.00455,580.001.39
สอยดาววิทยา13,242,700.009,792,374.823,450,325.1873.94
สะพานเลือกวิทยาคม237,600.00235,020.002,580.0098.91
หนองตาคงพิทยาคาร36,400.0035,825.00575.0098.42
เครือหวายวิทยาคม14,000.0010,550.003,450.0075.35
เบญจมราชูทิศ5,572,240.0067,175.155,505,064.851.20
เบญจมานุสรณ์282,700.0027,615.20255,084.809.76
แก่งหางแมววิทยาคาร238,800.00235,196.003,604.0098.49
แหลมสิงห์วิทยาคม676,200.0028,651.40647,548.604.23
โป่งน้ำร้อนวิทยาคม230,000.00219,795.0010,205.0095.56

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดตราด
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
คลองใหญ่วิทยาคม8,927,240.004,170,180.114,757,059.8946.71
คีรีเวสรัตนูปถัมภ์161,400.00157,631.583,768.4297.66
ตราดสรรเสริญวิทยาคม32,000.0019,675.0012,325.0061.48
ตราษตระการคุณ144,240.0012,020.00132,220.008.33
บ่อไร่วิทยาคม237,500.00221,668.7015,831.3093.33
ประณีตวิทยาคม370,600.00369,331.621,268.3899.65
วัดคลองสน222,600.00214,495.648,104.3696.35
สตรีประเสริฐศิลป์12,513,200.0010,400.0012,502,800.000.08
สะตอวิทยาคมฯ1,506,900.001,600.001,505,300.000.10
หนองบอนวิทยาคม28,340.0018,551.009,789.0065.45
อ่าวใหญ่วิทยาคม165,100.00160,186.814,913.1997.02
เกาะกูดวิทยาคม435,000.000.00435,000.000.00
เขาน้อยวิทยาคม164,228.254,904.60159,323.652.98
เขาสมิงวิทยาคมฯ238,100.00229,576.008,524.0096.42
เนินทรายวิทยาคม12,300.0010,704.401,595.6087.02
แหลมงอบวิทยาคม3,480,600.00865,542.302,615,057.7024.86

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗
ที่อยู่ ถนนท่าแฉลบ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000