คู่มือโปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณโครงการ

User Name :  Password :    

ปีงบประมาณ

Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละงบ
รายการงบ ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
งบดำเนินงาน9,779,220.002,528,588.657,250,631.3525.85
งบลงทุน60,243,300.000.0060,243,300.000.00
งบบุคลากร15,115,000.005,240,220.009,874,780.0034.66
งบอุดหนุน0.000.000.000.00
งบรายจ่ายอื่น ๆ0.000.000.000.00
งบเบิกแทนกัน0.000.000.000.00
งบกลาง0.000.000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละกลุ่มงาน
กลุ่มงาน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
อำนวยการ0.000.000.000.00
บริหารการเงินและสินทรัพย์26,297,000.007,736,106.6518,560,893.3529.41
บริหารงานบุคคล0.000.000.000.00
นโยบายและแผน0.000.000.000.00
ส่งเสริมการจัดการศึกษา0.000.000.000.00
ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา0.000.000.000.00
นิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา11,772.003,814.007,958.0032.39
หน่วยตรวจสอบภายใน3,800.000.003,800.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
ขลุงรัชดาภิเษก0.000.000.000.00
คลองพูลวิทยา148,500.000.00148,500.000.00
คิชฌกูฎวิทยา0.000.000.000.00
ตกพรมวิทยาคาร0.000.000.000.00
ทุ่งขนานวิทยา3,143,900.000.003,143,900.000.00
ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล28,148.000.0028,148.000.00
นายายอามพิทยาคม15,388,800.000.0015,388,800.000.00
บางกะจะ990,000.000.00990,000.000.00
บ่อวิทยาคาร198,000.000.00198,000.000.00
มะขามสรรเสริญ0.000.000.000.00
มัธยมท่าแคลง198,000.000.00198,000.000.00
มัธยมวัดเขาสุกิม0.000.000.000.00
ศรียานุสรณ์0.000.000.000.00
ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์0.000.000.000.00
สอยดาววิทยา3,750,800.000.003,750,800.000.00
สะพานเลือกวิทยาคม119,000.000.00119,000.000.00
หนองตาคงพิทยาคาร0.000.000.000.00
เครือหวายวิทยาคม198,000.000.00198,000.000.00
เบญจมราชูทิศ9,167,800.000.009,167,800.000.00
เบญจมานุสรณ์0.000.000.000.00
แก่งหางแมววิทยาคาร0.000.000.000.00
แหลมสิงห์วิทยาคม0.000.000.000.00
โป่งน้ำร้อนวิทยาคม13,312,800.000.0013,312,800.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดตราด
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
คลองใหญ่วิทยาคม2,219,500.000.002,219,500.000.00
คีรีเวสรัตนูปถัมภ์99,000.000.0099,000.000.00
ตราดสรรเสริญวิทยาคม6,753,700.000.006,753,700.000.00
ตราษตระการคุณ0.000.000.000.00
บ่อไร่วิทยาคม0.000.000.000.00
ประณีตวิทยาคม0.000.000.000.00
วัดคลองสน501,100.000.00501,100.000.00
สตรีประเสริฐศิลป์300,000.000.00300,000.000.00
สะตอวิทยาคมฯ0.000.000.000.00
หนองบอนวิทยาคม381,400.000.00381,400.000.00
อ่าวใหญ่วิทยาคม93,000.000.0093,000.000.00
เกาะกูดวิทยาคม140,700.000.00140,700.000.00
เขาน้อยวิทยาคม0.000.000.000.00
เขาสมิงวิทยาคมฯ163,100.0028,888.00134,212.0017.71
เนินทรายวิทยาคม1,105,500.000.001,105,500.000.00
แหลมงอบวิทยาคม424,200.000.00424,200.000.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗
ที่อยู่ ถนนท่าแฉลบ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
ติดต่อสอบถาม 0-3931-4402
ติดต่อผู้พัฒนา